Algeria’s 82-year-old president, Abdelaziz Bouteflika, bows out